ROUNDUP CONCENTRAAT 140 ML FLES

ROUNDUP CONCENTRAAT 140 ML FLES

Artikelnummer: 1040504_35

ROUNDUP CONCENTRAAT 140 ML FLES
Lees meer
18,95

incl. BTW

Ophalen in onze winkel

Onze winkels

specificaties

Fabrikant: N/B

extra informatie

Roundup concentraat 140ml

Roundup® Huis & Tuin is een niet-selectief systemisch herbicide voor de bestrijding van overblijvende grassen (als kweek), overblijvende tweezaadlobbige onkruiden en de meeste eenjarige onkruiden. Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde onkruidbegroeiing van 10 - 15 cm hoogte aanwezig zijn. Het wordt na contact met de grond als regel snel geactiveerd en afgebroken.

Productkenmerken
-Totale onkruidbestrijder met systemische werking voor niet-verharde oppervlakken.
-Bestrijdt alle onkruiden tot en met de wortel. Geen nawerking in de bodem.
-Zaaien en planten reeds mogelijk na een week.

Toepassing
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:
a) onkruidbestrijdingsmiddel voor de pleksgewijze toepassing op het aanwezige onkruid: - op open verhardingen (grint, gravel, schelpen of grasbetontegels en grasbetonstenen met open gaten); - op onverharde wegen en paden; - onder hekwerken, afrasteringen en hagen; - op tijdelijk onbeteeld land uitgezonderd op sloottaluds; - in beplantingen; - voor de opkomst of het planten van gewassen in sier- en moestuin, alsmede voor de inzaai van gazons.

b) middel voor behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken, ter vermijding van nieuwe uitloop.

Niet toepassen over oppervlaktewater en afvoerkolken. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Dit middel mag uitsluitend gebruikt worden in de privesfeer, en mag niet worden gebruikt op voor het publiek toegankelijke plaatsen, op de werkplek of op terrein dat bestemd is voor bedrijfsuitvoering.